Give us a call on +93 (0) 20223 13 35

خدمات ما

دروازه های امنیتی برقی

این دروازه ها در هوتلها ، فروشگاه ها ، شفاخانه ها و دیگر جاهای مسکونی بکار می رود و انرژی داخل تعمیر را حفظ کرده و زیبائی خاص را به وجود آورد حرکت نرم و بدون سر و صدا میباشد که قابل کنترول از راه دور میباشد

 

 

دروازه های رول آپ

دروازه های رول آپ

این دروازه ها در فروشگاه ها ، پارکینگها و کارخانه جات بکار برده می شوند که غیر قابل نفوذ بوده و از تیغه های المونیمی ساخته شده اند که قابلیت کنترول را از راه دور دارند و همچنان در عدم جریان برق از این دروازه ها میتوان استفاده نمود.

 

پله برقی

وسیله ای است برای جابه جایی افراد در طبقات غیر همسطح که نسبت به لفت حجم جا به جایی مسافر بیشتری را دارد و در اماکن عمومی مانند فرودگاه ها – پایانه ها – متروها – فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری وغیره ….. بکار می رود.

 

 

دروازه های پارکینگ

این دروازه ها برای محلات مسکونی و پاکینگها بکار می رود و از نگاه امنیتی خلی عالی میباشند که دارای ویژه گی های خاص میباشند مانند: حرکت نرم بدون صدا ، دارای چشم الیکترونیکی ، بسته شدن بطور خود کار نظر به تنظیم دلخواه ، جلوگیری از ضیاع وقت و تمام قطعات آن ضد آب نیز میباشد